Aktualności

By Administrator / 14 stycznia 2019

Wkłady kominowe – wszystko co musisz wiedzieć

Choć na dachu każdego domu widzimy komin i wciąż słyszymy o tym , że ktoś wymienia kocioł centralnego ogrzewania, niewiele...

Read More
By Administrator / 12 stycznia 2019

Czyszczenie komina – na czym polega?

Większość z nas od czasu do czasu korzysta z pomocy kominiarza, niewielu robi to regularnie, czyli raz na kwartał. Nie...

Read More
By Administrator / 6 stycznia 2019

Czym jest opinia kominiarska?

Każdy z nas niejednokrotnie korzystał z pomocy kominiarza, ale niewiele osób wie, czym jest opinia kominiarska, co powinna zawierać i...

Read More
By Administrator / 6 października 2017

News 2

Wiadomość 2

Read More

PRAKTYCZNE RADY DLA KAŻDEGO

Pamiętaj o obowiązku okresowej kontroli i czyszczenia komina przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia kominiarskie

Zlecaj czyszczenie komina dymowego – co najmniej raz na 3 miesiące

komina spalinowego- co najmniej raz na 6 miesięcy

komina wentylacyjnego- co najmniej raz w roku

Ułatwiaj kominiarzowi dostęp do czyszczonych przewodów kominowych i otworów wyczystnych.

Stosuj się do zaleceń wydanych przez kominiarza, to uchroni Cię przed pożarem i niebezpieczeństwem zaczadzenia.

Pod żadnym pozorem nie zakrywaj kratek wentylacyjnych, szczególnie w pomieszczeniach ogrzewanych gazem.

Zapewniaj stałą wymianę powietrza w swoim domu, zadbaj o odpowiedni nawiew, który wymusi później także wywiew. Słaba wymiana powietrza jest groźna dla budynku, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

W przypadku zbyt małej ilości powietrza zewnętrznego doprowadzanego do mieszkania zamontuj nawiewniki okienne.

Urządzenia grzewczo- kominowe użytkuj zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.

Dbaj o środowisko ! Nie spalaj w swoim piecu plastików, śmieci, mebli.

Nawet w starym piecu można palić bez dymu, nie tylko dla zdrowia, ale i dla oszczędności- dym to niespalone paliwo ( 30-70% tego paliwa)!

 

  Dbajmy o kominy

Przepisy prawa budowlanego( Art. 62 ust. 1 ) regulują obowiązek przeglądu  przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Przeglądu takiego może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia- mistrza kominiarskiego czy budowlane.

Obowiązek czyszczenia kominów wynika z kolei  z zapisów rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (par. 34 ) . Najczęściej, bo 4 razy do roku należy czyścić kominy w domach opalanych paliwami stałymi czyli węglem lub drewnem. Dwa razy w roku powinny być czyszczone kominy spalinowe, odprowadzające spaliny z paliw ciekłych lub gazowych. Najrzadziej, bo raz w roku usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów może doprowadzić do osadzania się na wewnętrznych ścianach komina sadzy, która jest produktem niepełnego spalania i zawierająca w swoim składzie znaczne ilości węgla, więc łatwo może się zapalić. Paląca się w kominie sadza osiąga temperaturę ok 1200 ⁰C , więc może rozprzestrzenić się na pożar całego budynku. Przyczyną większości pożarów budynków jest właśnie pożar komina. Dlatego tak ważne jest, żeby dbać o komin i przestrzegać regularnych kontroli przewodów kominowych. Po każdorazowym czyszczeniu komina, kominiarz wystawia właścicielowi domu dokument potwierdzający wykonanie takiej usługi. Dokument ten jest nieodzowny w przypadku starania się o odszkodowanie po pożarze.

Pomimo jasno sprecyzowanych przepisów obowiązek przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych jest często lekceważony. Nie czyszczone kominy mogą być przyczyną tragedii. Często bowiem, dochodzi do pożarów kominów,  podtruć, a nawet zaczadzeń śmiertelnych.

 

Uszczelnianie kominów metodą szlamowania

Brak należytej dbałości o komin może skutkować wieloma problemami. Każdy komin  oprócz regularnych przeglądów  wymaga również okresowego czyszczenia.  Szczególnie w starych domach, zaprawa murarska między cegłami ulega wykruszaniu, co doprowadza do tworzenia się szczelin. Nieszczelności takie przepuszczają do wnętrza pomieszczeń, które użytkujemy, szkodliwe substancje, również tlenek węgla. To może doprowadzić do tragedii- pożaru, czy zatrucia mieszkańców.

W jaki sposób można uszczelnić komin? Jednym z najbardziej skutecznych i niedrogich  sposobów na naprawę komina jest uszczelnianie metodą szlamowania.  Jest to forma uszczelniania kanałów komina , która polega na powlekaniu wewnętrznych ścian komina specjalną masą. Do tego celu używa się mas silikatowych, które są odporne na działanie wysokiej temperatury oraz ścieranie.
Przed rozpoczęciem procesu szlamowania należy dokładnie oczyścić wnętrze komina z zalegających zanieczyszczeń, takich, jak smoła, sadza szklista, czy resztki zaprawy murarskiej. Po dokładnym oczyszczeniu komina należy sprawdzić, najlepiej za pomocą kamery inspekcyjnej stopień przygotowania przewodów kominowych do renowacji. Przed rozpoczęciem szlamowania należy zabezpieczyć otwory oraz podłączenia kominowe, wraz z wyczystką przed wypłynięciem masy uszczelniającej. Następnie całą wewnętrzną powierzchnię komina należy zwilżyć wodą, po czym można już przejść do szlamowania. Przy pomocy windy linowej masa uszczelniająca nanoszona jest od dołu  do góry, wypełniając wszystkie nierówności i ubytki. Zabieg ten powtarza się dwa lub trzy razy,
a uszczelniony komin jest gotowy do użytku już po 24 godzinach.  Ważne jest by szlamowanie odbywało się podczas dodatniej  temperatury na zewnątrz.