Odbiór kominiarski – Katowice i okolice

Każdy nowo wybudowany obiekt (zarówno dom jednorodzinny, jak i budynek wielomieszkaniowy), przed rozpoczęciem jego użytkowania, musi zostać poddany obowiązkowej i szczegółowej kontroli. Jednym z jej elementów jest odbiór kominiarski. Wykonujemy go na terenie Katowic i okolicznych miejscowości.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z wielką starannością. Szczegółowo analizujemy m.in. poziom ciągu w przewodach spalinowych, wentylacyjnych i kominie, szczelność i drożność przewodów, a także ich zgodność wykonania z projektem obiektu i normami użytych do budowy materiałów. Po przeprowadzeniu odbioru, wystawiamy odpowiedni protokół, a także – w przypadku pełnej zgodności – pozytywną opinię na temat poddanego kontroli obiektu.