Przegląd kominiarski – Katowice i okolice

Sprawnie i prawidłowo funkcjonujący system kominowy wpływa na bezpieczeństwo domowników i użytkowników obiektu. Dlatego też warto regularnie – przynajmniej raz w roku – przeprowadzać profesjonalne kontrole kominów. Właściwie wykonany przegląd kominiarski przez naszą firmę Komin – Max pozwala na sprawdzenie i ewentualne wczesne wykrycie nieszczelności i usterek systemu odprowadzania spalin, a w efekcie może zapobiec wielu groźnym sytuacjom.

Zajmujemy się wykonywaniem kompleksowych przeglądów kominiarskich w Katowicach i okolicznych miejscowościach. W ramach kontroli, sprawdzamy m.in. wydajność, szczelność i drożność przewodów kominowych, a także to, czy z przewodów nie ulatnia się tlenek węgla. Dokładnie analizujemy również całą infrastrukturę wentylacyjną w zakresie bezpieczeństwa oraz zgodności z Przepisami Budowlanymi. Po dokładnej analizie systemu, wystawiamy legalny dokument, czyli Protokół Przeglądu Kominiarskiego, akceptowany przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczeń domów czy udzielania kredytów hipotecznych.