Kontrola pieców, wentylacji i instalacji termoenergetycznej

Prawidłowa wentylacja, zwłaszcza pomieszczeń mieszkalnych, jest równie ważna jak funkcjonowanie systemu grzewczego. Warto pamiętać że według istniejącego prawa podlega ona co rocznej kontroli kominiarzowi z uprawnieniami mistrza kominiarskiego.

Nasza firma przeprowadza kompleksowe usługi:

  • Inwentaryzacja przewodów kominowych i porządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
  • Inwentaryzacja przewodów kominowych i porządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
  • Ustalanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej
  • Opiniowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych na potrzeby Gazowni, Wydziałów Architektury, Urzędów Gmin itp.
  • Przeprowadzanie kontroli, konserwacja i pomiary urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej
  • Pomiary stężenia tlenku węgla

 

Opinie Kominiarskie

Nasza firma wystawia również opinie kominiarskie. Posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje oraz zaświadczenia upoważniające nas do legalnego opiniowania przewodów kominowych.

Przed wystawieniem opinii, przeprowadzamy szczegółową kontrolę stanu technicznego i zgodności przewodów kominowych z projektem czy też normami materiałów użytych do budowy. Dokonujemy dokładnych analiz i pomiarów ciągu. Sprawdzamy poszczególne elementy komina i wentylacji.

Działamy na terenie:

Kraków – Jędrzejów – Miechów – Olkusz – Wieliczka – Myślenice – Bochnia – Sędziszów – Wolbrom – Szczekociny – Kazimierza Wielka – Kielce