Przegląd gazowy

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem kompleksowych przeglądów gazowych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem. Nasz zakład wykonuje okresową kontrolę i przegląd instalacji gazowej dla:

 • zakładów przemysłowych
 • wspólnot
 • spółdzielni
 • firm, lokali użytkowych
 • klientów indywidualnych

Kontrole, przeglądy instalacji gazowej oraz urządzeń obejmują:

 • sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych;
 • kontrola zaworów odcinających;
 • sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania;
 • rurociągi gazowe (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe i instalacje lokalowe wraz;
 • oględziny przejść przewodów przez przegrody budowlane;
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów spalinowych;
 • sprawdzenie prawidłowości podłączeń wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej;
 • kontrolę pomieszczeń z urządzeniami gazowymi;
 • sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń;
 • kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe);
 • kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach;
 • sprawdzenie szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających;
 • kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy;
 • kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

 

Przegląd gazowy warto przeprowadzać przynajmniej raz w roku, a w przypadku jakichkolwiek usterek czy problemów z instalacją, jeszcze częściej. Warto zlecić to zadanie specjalistom, aby mieć pewność, że wszystko zostało skrupulatnie sprawdzone, a potencjalne zagrożenia (np. wydzielanie się tlenku węgla) w porę wykryte. Regularne przeglądy są również wymagane przez ubezpieczycieli i banki w przypadku starania się o kredyt hipoteczny czy odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia.

Działamy na terenie:

Kraków – Jędrzejów – Miechów – Olkusz – Wieliczka – Myślenice – Bochnia – Sędziszów – Wolbrom – Szczekociny – Kazimierza Wielka – Kielce