Odbiór kominiarski

Każdy z nowo wybudowanych budynków, czy to dom jednorodzinny, czy wszelkie inne nieruchomości przed rozpoczęciem użytkowania podlegają kontroli. Poza odbiorem budowlanym wymaganym przez prawo od właściciela budynku dokumentem jest też dokument wystawiony przez uprawnionego kominiarza. Procedurą kontroli przez kominiarza nowo powstałego budynku nazywamy „odbiór kominiarski”. Podczas przeprowadzania procedury odbioru przez kominiarza kontrolowane są:

  • zgodność wykonania z projektem budynku
  • zgodność z normami użytych do budowy materiałów
  • drożność i szczelność przewodów
  • poziom ciągu w kominie i przewodach wentylacyjnych i/lub spalinowych

Protokół po odbiorze kominiarskim zawiera najważniejsze informacje dotyczące przewodów dymowych i/lub spalinowych oraz wentylacyjnych. Opisuje ich właściwości, typ i ewentualne uwarunkowania. W protokole odbioru kominiarskiego znajdują się również opisu wszelkich urządzeń grzewczych znajdujących się w budynku, ich rodzaj oraz sposób odprowadzania spalin.

Jeśli odbiór kominiarski przebiegnie prawidłowo, mistrz kominiarski który jest jedną uprawnioną osobą do wydania decyzji, wystawia potrzebne dokumenty z pozytywną opinią na temat kontrolowanego budynku.

Prosimy pamiętać aby na procedurę odbioru kominiarskiego przygotować projekt budynku który jest niezbędny do przeprowadzenia procedury odbioru kominiarskiego.

Firma Komin-Max świadczy usługi odbiorów kominiarskich. Posiadamy wszelkie niezbędne upoważnienia do ich realizacji. Jesteśmy terminowi, sumienni i dokładni.

W trakcie odbioru kominiarskiego zwracamy uwagę na kilka kwestii, m.in. zgodność wykonania przewodów wentylacyjnych i spalinowych z projektem budynku oraz z normami użytych do budowy materiałów, poziom ciągu w kominie i przewodach, a także ich drożność i szczelność. Po przeprowadzeniu analizy, wystawiamy szczegółowy protokół oraz odpowiednią opinię na temat budynku.

Działamy na terenie:

Kraków – Jędrzejów – Miechów – Olkusz – Wieliczka – Myślenice – Bochnia – Sędziszów – Wolbrom – Szczekociny – Kazimierza Wielka – Kielce