Usługi kominiarskie

Oferta naszej firmy

Firma Komin-Max świadczy kompleksowe usługi kominiarskie w zakresie:

I. Kontroli, udrażnianie i uszczelniania przewodów kominowych

 • Czyszczenie, udrożnienia przewodów kominowych i sprawdzanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) – ciąg i drożność
 • Pomiary ciągów kominowych
 • Czyszczenie pieców
 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych za pomocą kamery inspekcyjnej
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w oparciu o art.62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 R.(Dz.U.Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy
 • Uszczelnianie przewodów kominowych metodą szlamowania
 • Regeneracji przewodów kominowych poprzez instalację wkładek kominowych ze stali kwasoodpornej

II. Kontroli pieców, wentylacji i instalacji termoenergetycznej

 • Inwentaryzacja przewodów kominowych i porządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
 • Ustalanie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej
 • Opiniowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych na potrzeby Gazowni, Wydziałów Architektury, Urzędów Gmin itp.
 • Przeprowadzanie kontroli, konserwacja i pomiary urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej
 • Pomiary stężenia tlenku węgla

III. Usługi consultingowe

 • Profesjonalna obsługa administracji, wspólnot mieszkaniowych z możliwością zawierania stałych umów
 • Opiniowanie istniejacych przewodów kominowych dla Zakładów Gazownictwa, Wydziału Architektury, Sanepidu, Ubezpieczalni, itp.
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania przewodów kominowych oraz przeprowadzanie odbiorów takowych w nowych budynkach
 • Wykonywanie ekspertyz i opinii kominiarskich dla potrzeb Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, i budynków administracji publicznej, a także klientów indywidualnych

IV. Odbiór kominiarski 

Każdy z nowo wybudowanych budynków, czy to dom jednorodzinny, czy wszelkie inne nieruchomości przed rozpoczęciem użytkowania podlegają kontroli. Poza odbiorem budowlanym wymaganym przez prawo od właściciela budynku dokumentem jest też dokument wystawiony przez uprawnionego kominiarza. Procedurą kontroli przez kominiarza nowo powstałego budynku nazywamy „odbiór kominiarski”. Podczas przeprowadzania procedury odbioru przez kominiarza kontrolowane są:

 • zgodność wykonania z projektem budynku
 • zgodność z normami użytych do budowy materiałów
 • drożność i szczelność przewodów
 • poziom ciągu w kominie i przewodach wentylacyjnych i/lub spalinowych

Protokół po odbiorze kominiarskim zawiera najważniejsze informacje dotyczące przewodów dymowych i/lub spalinowych oraz wentylacyjnych. Opisuje ich właściwości, typ i ewentualne uwarunkowania. W protokole odbioru kominiarskiego znajdują się również opisu wszelkich urządzeń grzewczych znajdujących się w budynku, ich rodzaj oraz sposób odprowadzania spalin.

Jeśli odbiór kominiarski przebiegnie prawidłowo, mistrz kominiarski który jest jedną uprawnioną osobą do wydania decyzji, wystawia potrzebne dokumenty z pozytywną opinią na temat kontrolowanego budynku.

Prosimy pamiętać aby na procedurę odbioru kominiarskiego przygotować projekt budynku który jest niezbędny do przeprowadzenia procedury odbioru kominiarskiego.

V. Szlamowanie komina

Metoda uszczelniania masą żaroodporną jest alternatywą dla wkładów ze stali żaroodpornej tzw. wkładek. Doszczelniamy każdy przewód, przede wszystkim tam gdzie nie można lub są trudności z włożeniem wkładu kominowego.

Metoda nazywana szlamowaniem nie zawęża średnicy przewodu kominowego oraz po wyschnięciu tworzy twardą powierzchnie która jest odporna na wszelkie niekorzystne warunku panujące w kominie. Doszczelnianie na mokro jest około 50% tańsze niż wkład kominowy. Masę żaroodporną stosuje się w przypadku pieców CO (węgiel, drewno, pelet) oraz kominków.

Przed przystąpieniem do nanoszenia masy ceramicznej w pierwszej kolejności przeprowadzamy inspekcje za pomocą kamery kominowej aby sprawdzić stan przewodu.

Następnie przewód jest czyszczony mechanicznie aby przygotować przewód do zabiegu szlamowania. Szlamowanie odbywa się mechanicznie przez wprowadzanie specjalnego profilu od dołu przewodu, natomiast masa jest podawana od góry i wcierana stopniowo wyciągając profil ku górze specjalną maszyną ustawioną na kominie. W ten sposób wszystkie nieszczelności w kominie zostają doszczelnione, a przewód przybiera kształt tuby o jednolitych równych ściankach.

Średnica komina jest jedynie nieznacznie zawężona około 3-4mm jest to bardzo duży plus w przypadku kominów o małej średnicy. Polecamy szlamowanie jako metodę na naprawę uszkodzonego przewodu ponieważ jego największą zaletą, poza bardzo atrakcyjną ceną względem innych metod naprawy przewodu, jest wytrzymałość.

Komin poddany szlamowaniu może pracować przez wiele kolejnych lat, a przeprowadzanie całej operacji nie ingeruje w wygląd, ani konstrukcje budynku. Ponadto przewód po zabiegu szlamowania jest bardziej odporny na przypadki zatykania się bądź nadmiernego osadzania sadzy za sprawą gładkiej powierzchni powstałej po szlamowaniu.

VI. Przegląd gazowy

Wykonujemy kompleksowe przeglądy gazowe w Katowicach, Kielcach, Krakowie oraz okolicznych miejscowościach. Starannie sprawdzamy szczelność i drożność instalacji oraz kotła gazowego.

Zaleca się, aby przegląd gazowy wykonywać przynajmniej raz w roku. Sprawnie funkcjonująca instalacja jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa budynku i jego domowników. Regularne kontrole są również często wymagane przez firmy ubezpieczeniowe i banki, w momencie ubiegania się o kredyt hipoteczny czy odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia lokalu.

VII. Przegląd kominiarski

Zajmujemy się przeprowadzaniem profesjonalnych przeglądów kominiarskich. Szczegółowo kontrolujemy drożność przewodów kominowych, mierzymy ich wydajność oraz sprawdzamy system odprowadzania spalin pod względem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami Prawa Budowlanego.

Każdy przegląd kominiarski jest przeprowadzany z wysoką starannością i dokładnością. Po jego wykonaniu, wystawiamy Protokół Przeglądu Kominiarskiego w formacie A4 – jedyną formę dokumentu akceptowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe.