Stop smogowi!

Polska znajduje się w czołówce państw o największym zanieczyszczeniu powietrza. Stacje pomiarowe rejestrują przekroczone stężenia pyłów PM 10 i PM 2,3. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska ostrzegają przed smogiem. Dzieci, młodzież, osoby starsze, kobiety w ciąży, chorzy na astmę i alergie powinny ograniczać czas spędzany na powietrzu. Profilaktyką emisji pyłów do atmosfery jest regularne czyszczenie kominów. Nieczyszczone kominy emitują sadze do atmosfery, a w przypadku pożaru sadzy w kominie w powietrze wydzielane są ogromne ilości sadzy w krótkim czasie. Podczas czyszczenia komina przez kominiarza w domu jednorodzinnym usuwanych jest około 8 kg sadzy i innych związków pozostałych po procesie spalania. Zatem dzięki pracy kominiarzy zapobiega się wprowadzaniu do atmosfery tysięcy ton sadzy i innych zanieczyszczeń lotnych. Kominiarze, w czasie swojej codziennej pracy informują użytkowników kotłów różnego rodzaju o odpowiednim doborze tych urządzeń oraz ekologicznych metodach palenia , np. metodą „od góry”.

Dbałość o środowisko jest ważnym zadaniem kominiarzy, a także użytkowników urządzeń grzewczych. Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej prowadzona jest akcja informacyjna „ Zaproś kominiarza”, której celem jest zapoznanie mieszkańców z problemem smogu, metodami zapobiegania zaczadzeniom i propagowanie współpracy
z kominiarzem.

Zobacz Inne Aktualności

Dbajmy o kominy

Przepisy prawa budowlanego( Art. 62 ust. 1 ) regulują obowiązek przeglądu  przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Przeglądu takiego może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia-

Czytaj więcej »

Fakty o czadzie

Czad jest nazywany „cichym zabójcą” nie bez powodu, ponieważ w przypadkach, gdy jest silnie skoncentrowany w powietrzu, śmierć może nastąpić w ciągu kilku minut. Co

Czytaj więcej »