Uszczelnianie kominów metodą szlamowania

Brak należytej dbałości o komin może skutkować wieloma problemami. Każdy komin  oprócz regularnych przeglądów  wymaga również okresowego czyszczenia.  Szczególnie w starych domach, zaprawa murarska między cegłami ulega wykruszaniu, co doprowadza do tworzenia się szczelin. Nieszczelności takie przepuszczają do wnętrza pomieszczeń, które użytkujemy, szkodliwe substancje, również tlenek węgla. To może doprowadzić do tragedii- pożaru, czy zatrucia mieszkańców.

W jaki sposób można uszczelnić komin? Jednym z najbardziej skutecznych i niedrogich  sposobów na naprawę komina jest uszczelnianie metodą szlamowania.  Jest to forma uszczelniania kanałów komina , która polega na powlekaniu wewnętrznych ścian komina specjalną masą. Do tego celu używa się mas silikatowych, które są odporne na działanie wysokiej temperatury oraz ścieranie.

Przed rozpoczęciem procesu szlamowania należy dokładnie oczyścić wnętrze komina z zalegających zanieczyszczeń, takich, jak smoła, sadza szklista, czy resztki zaprawy murarskiej. Po dokładnym oczyszczeniu komina należy sprawdzić, najlepiej za pomocą kamery inspekcyjnej stopień przygotowania przewodów kominowych do renowacji. Przed rozpoczęciem szlamowania należy zabezpieczyć otwory oraz podłączenia kominowe, wraz z wyczystką przed wypłynięciem masy uszczelniającej. Następnie całą wewnętrzną powierzchnię komina należy zwilżyć wodą, po czym można już przejść do szlamowania. Przy pomocy windy linowej masa uszczelniająca nanoszona jest od dołu  do góry, wypełniając wszystkie nierówności i ubytki. Zabieg ten powtarza się dwa lub trzy razy, a uszczelniony komin jest gotowy do użytku już po 24 godzinach.  Ważne jest by szlamowanie odbywało się podczas dodatniej  temperatury na zewnątrz.

Zobacz Inne Aktualności

Uprawnienia Kominiarza

Aby zostać kominiarzem, potrzebujesz nie tylko dobrego zdrowia, sumienności, odpowiedzialności i braku zawrotów głowy, ale także określonych uprawnień. Z naszego postu dowiesz się, jak je

Czytaj więcej »