Zaniedbany przeglądów kominów – konsekwencje

Wszystkie budynki ogrzewane paliwem stałym muszą mieć drożne i umieszczone kominy, zarówno do zasysania dymu, jak i do wentylacji i wywiewu. Obowiązek ich wykonania spoczywa na właścicielu budynku lub kierowniku budowy. Czy to oznacza, że ​​muszą sprawdzić komin?

Prawo budowlane wprost narzuca konieczność wykonywania okresowych przeglądów kominów, czyli sprawdzania stanu kominów. Zgodnie z prawem musi odbywać się raz w roku. Każdy przebieg powinien zakończyć się dostarczeniem właścicielowi zakładu odpowiedniego certyfikatu skanu, podpisanego przez osobę przeprowadzającą kontrolę. Przeglądu kominiarza może dokonać tylko kominiarz posiadający kartę główną kominiarza – zrzeszoną w polskim stowarzyszeniu kominiarzy. Należy pamiętać, aby sprawdzać kanały co 3 miesiące, rury wydechowe co 6 miesięcy, a kanały wentylacyjne raz w roku.

Dlaczego przegląd kominów jest konieczny?

Tylko właściwa kontrola kominów może zapewnić bezpieczeństwo członkom rodziny. Kominy przeznaczone są do wyciągania cuchnącego powietrza na zewnątrz budynku, a dokładniej pozostałości produktów powstałych w wyniku spalania gazu, oleju lub paliwa stałego. Składa się z trzech części: wentylacji, wietrznika i komina. Wszystkie trzy muszą być sprawne, aby system grzewczy działał prawidłowo i zastępował zużyte powietrze świeżym powietrzem. Brak kontroli może prowadzić do zwiększonej wilgotności w domu, parowania okien, plam grzybiczych na ścianach i zapachu stęchlizny w szafkach. Najpoważniejszymi objawami zatkanego i niesprawnego komina są brakujące przewody, które w najgorszym przypadku mogą skończyć się dymem, sadzą w kominie i wybuchem komina. Brak regularnych przeglądów negatywnie wpływa na stan fizyczny budynku i powoduje poważne problemy zdrowotne.

Zobacz Inne Aktualności

Wentylacja grawitacyjna

Najczęściej spotykaną w naszym kraju wentylacją budynków jest wentylacja grawitacyjna. Działanie wentylacji grawitacyjnej polega na doprowadzaniu powietrza zewnętrznego do wewnątrz budynku, a zużyte powietrze odprowadzane

Czytaj więcej »