Kominy stalowe

stalowe kominy przepisy budowlane

Jeżeli w domu nie ma komina murowanego, konieczne jest zastosowanie nieco innego rozwiązania, które pełni tę samą funkcję i jest bezpiecznym sposobem na eliminację emisji z urządzeń grzewczych. Mowa o izolowanych kominach stalowych, które wyróżniają się przede wszystkim wysoką odpornością na wilgoć. Są szybkie w montażu, co zapewnia modułowa konstrukcja.

PRZEPISY DOTYCZĄCE INSTALACJI ODPROWADZAJĄCYCH SPALINY

Spalanie gazu, oleju lub paliwa stałego powoduje powstawanie gazów spalinowych, które muszą być bezpiecznie uwolnione do atmosfery. W tym celu stosuje się specjalny system odwadniający w postaci komina. Na etapie projektowania, jak również montażu takiej instalacji należy przestrzegać wytycznych prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.). Można również kierować się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU

Komin dwuścienny izolowany to niezależny system kominowy, którego głównym zadaniem jest bezpieczne oddymianie kotłów i innych urządzeń grzewczych. Izolowany komin stalowy
nie wymaga ceglanego lub fundamentowego komina. Wyposażone są w izolację 30 lub 50 mm, dzięki czemu można ich używać bez dodatkowego okrycia. Dlatego też komin izolowany jest idealnym rozwiązaniem do montażu naściennego lub innych urządzeń, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Izolowany komin stalowy jest szeroko stosowany w budownictwie cywilnym i przemysłowym. To, co je wyróżnia, to doskonała odporność na niekorzystne działanie warunków klimatycznych. Z drugiej strony izolowany komin kwasowy jest specjalnie zaprojektowany do budynków, które wydzielają dym z kotłów gazowych lub olejowych. Komin jest bardzo odporny na kwaśną kondensację i posiada odporność temperaturową do 700 stopni Celsjusza.

Zobacz Inne Aktualności

Dbajmy o kominy

Przepisy prawa budowlanego( Art. 62 ust. 1 ) regulują obowiązek przeglądu  przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Przeglądu takiego może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia-

Czytaj więcej »