Praktyczne rady dla każdego

Kominiarz Kraków Olkusz

Pamiętaj o obowiązku okresowej kontroli i czyszczenia komina przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia kominiarskie

Zlecaj czyszczenie komina dymowego – co najmniej raz na 3 miesiące

komina spalinowego- co najmniej raz na 6 miesięcy

komina wentylacyjnego- co najmniej raz w roku

Ułatwiaj kominiarzowi dostęp do czyszczonych przewodów kominowych i otworów wyczystnych.

Stosuj się do zaleceń wydanych przez kominiarza, to uchroni Cię przed pożarem i niebezpieczeństwem zaczadzenia.

Pod żadnym pozorem nie zakrywaj kratek wentylacyjnych, szczególnie w pomieszczeniach ogrzewanych gazem.

Zapewniaj stałą wymianę powietrza w swoim domu, zadbaj o odpowiedni nawiew, który wymusi później także wywiew. Słaba wymiana powietrza jest groźna dla budynku, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

W przypadku zbyt małej ilości powietrza zewnętrznego doprowadzanego do mieszkania zamontuj nawiewniki okienne.

Urządzenia grzewczo- kominowe użytkuj zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem.

Dbaj o środowisko ! Nie spalaj w swoim piecu plastików, śmieci, mebli.

Nawet w starym piecu można palić bez dymu, nie tylko dla zdrowia, ale i dla oszczędności- dym to niespalone paliwo ( 30-70% tego paliwa)!

Zobacz Inne Aktualności